Jeanette Hillig undersøger fladens potentiale som rumligt objekt gennem skulpturen og relieffet.

De tredimentionale værker konstrueres af plade, træ og maling. Enkle figurer og tegn bryder de

monokrome flader som en slags menneskeligt aftryk i den ellers formelle og stramt komponerede

ramme. Ydermere rummer arbejderne en taktilitet som kommer frem via selve arbejdsmetoden; ved

variationer i måden hvorpå objektet bearbejdes, malingen påføres eller ved grundige overvejelser

omkring del-elementernes karaktér og sammensætning. Brugen af få, kontrastfyldte farver og mono-

krome flader blandet med heftige og `ukontrollerede` penselstrøj, underbygger den æstetike grundtone

i værkerne, som både rummer det enkle og det ekspressive. Der reflekteres over karakteren af det

omgivende rum, imens idéerne udvikles og værkerne justeres kontinuerligt i forhold til de arkitektoni-

ske og designmæssige forhold som udgør baggrunden for ophængningen eller opstillingen.

Jeanette Hillig uses various materials in the production of her work, which focuses on the exposure of

surfaces to be perceived as spatial objects. Among other things, she uses plaster, metal, paint, wood,

and found objects when creating her precise compositions. The use of simple, contrasting colours define

the aesthetic baseline of the works, in which tightly organized elements and materials are balanced with

an unpretentious streak of randomness. Alongside their formal and specific properties, the works also

point in a sensitive and subtle direction. This is expressed in a working method which explores variations

on the way paint is applied, the surface is processed, and by meticulous consideration over the character

of each incorporated element. Jeanette Hillig assembles, disassembles, pours, lubricates, and dips as the

work takes form. In the development process the work is continuously adjusted in relation to the

architectural proportions and shapes of the room in which it is to be installed.