Jeanette Hillig arbejder med et nonfigurativt og konkret billedsprog i en praksis,

som forener skulptur, maleri og installation. Formmæssigt har værkerne rødder i

minimalismen og den abstrakte ekspressionisme. Ved brug af forskellige teknikker og

materialer eksperimenteres der med arbejdsmetoder, som er præget af mødet mellem

håndværk og tilfældighed, geometrisk orden og uorden. Selve formgivningen af de

skulpturelle arbejder er præcis og stringent, mens bearbejdningen af deres overflade

er ekspressiv. Malingen er tykt smurt på med hurtige strøg ved hjælp af hånd og

grovpensel – Som et æstetisk og formmæssigt modtræk til det kontrollerede og

ordnede, som ellers kendetegner værkerne. Hillig arbejder med en fri tegne/male-

metode, der kopierer det lille barns originale og lidt tilfældige penselføring.

Jeanette Hillig uses various materials in the production of her work, which focuses

on the exposure of  surfaces to be perceived as spatial objects. Among other things,

she uses plaster, paint and wood, when creating her precise compositions. The use of

simple, contrasting colours define the aesthetic baseline of the works, in which tightly

organized elements and materials are balanced with an unpretentious streak of

randomness. Alongside their formal and specific properties, the works also point in a

sensitive and subtle direction. This is expressed in a working method which explores

variations on the way paint is applied, the surface is processed, and by meticulous

consideration over the character of each incorporated element. Jeanette Hillig

assembles, disassembles, pours, lubricates, and dips as the work takes form. In the

development process the work is continuously adjusted in relation to the architectural

proportions and shapes of the room in which it is to be installed.

Jeanette Hilligjeanette hilligJeanette HilligJeanette Hilligjeanette hilligJeanette Hilligjeanette hilligJeanette HilligJeanette Hilligjeanette hilligJeanette Hilligjeanette hilligJeanette HilligJeanette Hillig